25 Feb 2019

Mons. Josef Huber, emeritný sudca Tribunálu Rímskej Roty, sa vrátil do domu Otca

Autor:     Rubrika: Blog

Meno nemeckého kňaza Mons. Josefa Hubera by sa na prvé počutie mohlo javiť slovenskému čitateľovi ako neznáme, avšak nie je tomu celkom tak. Mons. Huber bol so Slovenskom veľmi prepojený a to predovšetkým vďaka dlhoročnému priateľstvu s dnes už nebohým Mons. Jurajom Danielom Faltinom, O.F.M.Conv. (1927-2008). Aj on bol rotálnym sudcom, ktorý počas komunizmu ušiel do Talianska, aby mohol naplniť svoje životné rehoľné a kňazské povolanie[1]. čítať ďalej »

Počet komentárov: 2

02 Aug 2018

PROGRAM XIX. SYMPÓZIA KÁNONICKÉHO PRÁVA

Autor:     Rubrika: Informácie

 

Pondelok (Lunedì) 27. 8. 2018

 

Príchod účastníkov a ubytovanie (od 18. – 21. hod.) čítať ďalej »

Žiaden komentár

29 Mar 2018

XIX. SYMPÓZIUM KÁNONICKÉHO PRÁVA 2018

Autor:     Rubrika: Informácie

Slovenská spoločnosť kánonického práva od roku 1991 pravidelne organizuje školenia pre cirkevných sudcov, advokátov, pracovníkov cirkevnej justície a všetkých záujemcov o kánonicko-právne disciplíny. Toho roku sa ukutoční v poradí už XIX. ročník. Na začiatku tejto chvályhodnej tradície na Slovensku stáli Mons. Daniel Faltin, rodák z Kuriman a sudca Apoštolského tribunálu Rota Romana v Ríme a J.E. Mons. Zenon Grocholewski (dnes kardinál a emeritný prefekt Kongregáciu pre katolícku výchovu), vtedy tajomník Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry. Tohto roku sa sympózium bude konať od 27.8.2018 (pondelok) do 31.8.2018 v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Prinášame o tomto podujatí prvé základné informácie.

čítať ďalej »

Žiaden komentár

06 Sep 2016

FOTOGALÉRIA z XVIII. SYMPÓZIA KÁNONICKEHO PRÁVA

Autor:     Rubrika: Informácie

čítať ďalej »

Žiaden komentár

15 Jun 2016

PROGRAM XVIII. SYMPÓZIA KÁNONICKEHO PRÁVA

Autor:     Rubrika: Blog

Spišská Kapitula 22. – 26. augusta 2016

 

Pondelok (22. 8. 2016)

Príchod, registrácia, večera a ubytovanie účastníkov čítať ďalej »

Žiaden komentár

20 May 2016

Slovák – sudca Tribunálu Rímskej roty

Autor:     Rubrika: Blog

PrisahaKonstanc_065Dňa 22. marca 2016 vymenoval Svätý Otec František za sudcu Apoštolského tribunálu Rímskej Roty člena Slovenskej spoločnosti kánonického práva slovenského dominikána P. Miroslava Konštanca Adama,  OP.

Dňa 21. apríla 2016 v sídle tribunálu Rímskej roty zložil P. Konštanc Adam, O.P. slávnostnú prísahu. Končiaci rektor Pápežskej univerzity Sv. Tomáša Akvinského v Ríme sa účastníkom tohto slávnostného aktu prihovoril týmito vrúcnymi slovami vďaky a uznania.  Príhovor zaznel v talianskom jazyku, my však prinášame jeho preklad so schválením samého autora.

čítať ďalej »

Žiaden komentár

10 Feb 2016

Príhovor Svätého Otca Františka pri otvorení súdneho roka Tribunálu Rímskej Roty

Autor:     Rubrika: Blog

407456-top_foto1-f3jvyVatikán, Klementínska sála, piatok 22.1.2016

Drahí bratia,

Srdečne vás vítam a zároveň ďakujem Dekanovi za slová, ktorými otvoril naše stretnutie.

čítať ďalej »

Žiaden komentár

20 Oct 2015

Pravda o obnovenom procese manželskej nulity

Autor:     Rubrika: Blog

OSSROM69457_LancioGrandeSvätý Otec František toho roku na Sviatok narodenia Panny Márie zverejnil dva Apoštolské listy motu proprio, ktorými sa pre Latinskú cirkev aj pre Východné cirkvi menia niektoré kánony o vyhlásení neplatnosti manželstva.
Apoštolský list pre Latinskú cirkev sa začína slovami Mitis Iudex Dominus Jesus (Láskavý sudca Pán Ježiš). Svätý Otec František ním reformuje siedmu knihu Kódexu kánonického práva, tretiu časť, prvý titul, prvú kapitolu „Kauzy na vyhlásenie nulity manželstva (kán. 1671-1691)“ čiže dvadsaťjeden kánonov. čítať ďalej »

Žiaden komentár

23 Oct 2014

Ius et iustitia XVI

Autor:     Rubrika: Informácie

Ius et iustitia XVI v elektronickej podobe.

Žiaden komentár

26 Sep 2014

Slovák členom Komisie pre reformu kánonického manželského procesu

Autor:     Rubrika: Informácie

verne-manzelstvo-maj166Svätý Otec František rozhodol dňa 27. augusta 2014 o zriadení osobitnej študijnej komisie pre skúmanie reformy kánonického manželského procesu. Komuniké Tlačového strediska Svätej stolice zverejnilo dňa 20.septembra 2014 správu, že komisia bude pracovať pod vedením Mons. Pia Vita Pinta, dekana Apoštolského Tribunálu Rímskej roty. Pre Slovensko je vyznamenaním, že medzi desiatimi členmi komisie je aj Michalovčan P. Konštanc Miroslav Adam, O.P., rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum), člen Slovenskej spoločnosti kánonického práva.

čítať ďalej »

1 komentár

Ďalšia strana »