28 Sep 2020

On musí rásť – odkaz kardinála Zenona Grocholewského

Autor:     Rubrika: Blog

Tohoročné leto sa smutne zapíše do mojich osobných spomienok. Akoby bolo zahalené nejakým fialovým rúškom a to nielen pre korona vírus. V krátkom časovom slede sa do oceánu Božej večnosti preklonili životy troch významných mužov Cirkvi, ktorí obohatili môj život i životy mnohých synov a dcér Cirkvi na Slovensku svojim vzácnym vkladom.

Prvým bol 12. júna odchod doc. PhDr. Ivana Chalupeckého. Po ňom nasledoval 14. júla vladyka Milan Šášik, užhorodský gréckokatolícky biskup, môj priateľ a spolužiak z teologických štúdií na Bratislavskej teologickej fakulte. Najmocnejšie ma však zasiahla správa z vatikánskeho rozhlasu, že 17. júla v Ríme naposledy vydýchol veľmi šľachetný človek, priateľ Slovákov kardinál Zenon Grocholewski, veľký syn Poľského národa. A vlastne jeho pamiatke chceme venovať túto spomienku.

čítať ďalej »

Žiaden komentár

09 Jul 2020

Zrušenie XX. sympózia kánonického práva na Spišskej Kapitule

Autor:     Rubrika: Informácie

Milí priatelia,

všetci sme sa tešili na stretnutie pri XX. sympóziu kánonického práva na Spišskej Kapitule, ktoré bolo ohlásené na termín 25. -27. augusta. 2020. Ako iste sledujete, pandémia koronavírusu už spôsobila zmenu kalendárov mnohých plánovaných podujatí. Dotkla sa aj termínu nášho Sympózia, preto sme, žiaľ, boli nútení prijať rozhodnutie, že v tohtoročné plánované Sympózium kánonického práva na Spišskej Kapitule sa konať nebude. Jedným dychom však dodávame, že sme pripravený usporiadať ho v nasledujúcom roku 2021, v augustovom termíne, ktorý je už tradičný. Bližšie informácie poskytneme čo najskôr. čítať ďalej »

Žiaden komentár

25 Feb 2019

Mons. Josef Huber, emeritný sudca Tribunálu Rímskej Roty, sa vrátil do domu Otca

Autor:     Rubrika: Blog

Meno nemeckého kňaza Mons. Josefa Hubera by sa na prvé počutie mohlo javiť slovenskému čitateľovi ako neznáme, avšak nie je tomu celkom tak. Mons. Huber bol so Slovenskom veľmi prepojený a to predovšetkým vďaka dlhoročnému priateľstvu s dnes už nebohým Mons. Jurajom Danielom Faltinom, O.F.M.Conv. (1927-2008). Aj on bol rotálnym sudcom, ktorý počas komunizmu ušiel do Talianska, aby mohol naplniť svoje životné rehoľné a kňazské povolanie[1]. čítať ďalej »

1 komentár

02 Aug 2018

PROGRAM XIX. SYMPÓZIA KÁNONICKÉHO PRÁVA

Autor:     Rubrika: Informácie

 

Pondelok (Lunedì) 27. 8. 2018

 

Príchod účastníkov a ubytovanie (od 18. – 21. hod.) čítať ďalej »

Žiaden komentár

29 Mar 2018

XIX. SYMPÓZIUM KÁNONICKÉHO PRÁVA 2018

Autor:     Rubrika: Informácie

Slovenská spoločnosť kánonického práva od roku 1991 pravidelne organizuje školenia pre cirkevných sudcov, advokátov, pracovníkov cirkevnej justície a všetkých záujemcov o kánonicko-právne disciplíny. Toho roku sa ukutoční v poradí už XIX. ročník. Na začiatku tejto chvályhodnej tradície na Slovensku stáli Mons. Daniel Faltin, rodák z Kuriman a sudca Apoštolského tribunálu Rota Romana v Ríme a J.E. Mons. Zenon Grocholewski (dnes kardinál a emeritný prefekt Kongregáciu pre katolícku výchovu), vtedy tajomník Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry. Tohto roku sa sympózium bude konať od 27.8.2018 (pondelok) do 31.8.2018 v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Prinášame o tomto podujatí prvé základné informácie.

čítať ďalej »

Žiaden komentár

06 Sep 2016

FOTOGALÉRIA z XVIII. SYMPÓZIA KÁNONICKEHO PRÁVA

Autor:     Rubrika: Informácie

čítať ďalej »

Žiaden komentár

15 Jun 2016

PROGRAM XVIII. SYMPÓZIA KÁNONICKEHO PRÁVA

Autor:     Rubrika: Blog

Spišská Kapitula 22. – 26. augusta 2016

 

Pondelok (22. 8. 2016)

Príchod, registrácia, večera a ubytovanie účastníkov čítať ďalej »

Žiaden komentár

20 May 2016

Slovák – sudca Tribunálu Rímskej roty

Autor:     Rubrika: Blog

PrisahaKonstanc_065Dňa 22. marca 2016 vymenoval Svätý Otec František za sudcu Apoštolského tribunálu Rímskej Roty člena Slovenskej spoločnosti kánonického práva slovenského dominikána P. Miroslava Konštanca Adama,  OP.

Dňa 21. apríla 2016 v sídle tribunálu Rímskej roty zložil P. Konštanc Adam, O.P. slávnostnú prísahu. Končiaci rektor Pápežskej univerzity Sv. Tomáša Akvinského v Ríme sa účastníkom tohto slávnostného aktu prihovoril týmito vrúcnymi slovami vďaky a uznania.  Príhovor zaznel v talianskom jazyku, my však prinášame jeho preklad so schválením samého autora.

čítať ďalej »

Počet komentárov: 2

10 Feb 2016

Príhovor Svätého Otca Františka pri otvorení súdneho roka Tribunálu Rímskej Roty

Autor:     Rubrika: Blog

407456-top_foto1-f3jvyVatikán, Klementínska sála, piatok 22.1.2016

Drahí bratia,

Srdečne vás vítam a zároveň ďakujem Dekanovi za slová, ktorými otvoril naše stretnutie.

čítať ďalej »

Žiaden komentár

20 Oct 2015

Pravda o obnovenom procese manželskej nulity

Autor:     Rubrika: Blog

OSSROM69457_LancioGrandeSvätý Otec František toho roku na Sviatok narodenia Panny Márie zverejnil dva Apoštolské listy motu proprio, ktorými sa pre Latinskú cirkev aj pre Východné cirkvi menia niektoré kánony o vyhlásení neplatnosti manželstva.
Apoštolský list pre Latinskú cirkev sa začína slovami Mitis Iudex Dominus Jesus (Láskavý sudca Pán Ježiš). Svätý Otec František ním reformuje siedmu knihu Kódexu kánonického práva, tretiu časť, prvý titul, prvú kapitolu „Kauzy na vyhlásenie nulity manželstva (kán. 1671-1691)“ čiže dvadsaťjeden kánonov. čítať ďalej »

Počet komentárov: 2

Ďalšia strana »