Fotogaléria zo sympózia – 22. august 2012

Mons. Ján Duda, predseda SSKP; Mons. Antonio Neri, podsekretár Kongregácie pre klérus

Mons. Antonio Neri, podsekretár Kongregácie pre klérus

Mons. Antonio Neri, podsekretár Kongregácie pre klérus

J. Ex. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup; Mons. Antonio Neri; Mons. Ján Duda

Mons. Grzegorz Erlebach, sudca Rímskej Roty

Mons. Grzegorz Erlebach, sudca Rímskej Roty, Mons. Ján Duda, predseda SSKP

Foto: Jozef Šimurdiak