22 Sep 2010

Konferencia v Toruni: katolíci a politika

Autor:     Rubrika: Informácie        RSS RSS

Wyźsza Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej v poľskom Toruni organizuje v dňoch 26.-27. novembra 2010 III. Medzinárodný kongres na tému “Katolíci a politika: šance i riziká”. V rámci Kongresu budú môcť poslucháči si vypočuť až jedenásť prednášok odborníkov z Vatikánu, Veľkej Británie, Španielska, Spojených štátov amerických, Austrálie, Írska, Argentíny, Chile a Talianska.

Veľmi zaujímavé témy

Témy, ktoré tam majú zaznieť sú veľmi zaujímavé. Kardinál Zenon Grocholewski, prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu prichádza síce z Vatikánu, ale pôvodom je Poliak a možno ho považovať ak ako domáceho zástupcu medzi prednášajúcimi. Bude prednášať na tému Katolícka cirkev a politika. Z Veľkej Británie príde riaditeľ Úradu pre pastoráciu diecézy Westminster Edward Adamus a bude prednášať o Občianskej angažovanosti vo veciach verejných ako službe v láske a pravde. Z Austrálie zasa príde právnik angažujúci sa v Združení austrálskych rodín Damien Tudenhope, ktorý bude rozprávať o Vplyve tzv. ekologickej politiky na náboženstvo i politiku. Zo Spojených štátov na Kongrese vystúpia dvaja prednášajúci. Scott Bloch je poradcom amerického prezidenta pre oblasť Gruzínska a Ruska, ktorý si ako tému postavil otázku či aj prenasledovanie patrí do rámca verejnej služby? A profesor filozofie Peter Redpath z St. John´s University vo svojej prednáške bude taktiež riešiť problém: prečo sú súčasní americkí katolícki politici tak slabými a málo vplyvnými? Z anglosaskej oblasti bude prednášať ešte Anne Maree Quinn z Irska, ktorá bude pojednávať na tému Katolicizmus a politika na príklade Írska.

Hispanska jazyková oblasť a Taliansko

Na Kongrese bude zastúpená aj španielska jazyková oblasť. Zo Španielska príde bývala ministerka zahraničných vecí a členka bankovej rady svetovej banky Ana Palacio, ktorá bude hovoriť na tému Výsady a zodpovednosť a tiež profesor filozofie Alfredo Marcos z Univerzity vo Valladolid. On bude prednášať na tému: Katolíci v Španielsku: v spoločnosti existujúci všade, ale politicky eliminovaní. Z Argentíny príde profesor z Buenos Aires Sergio Raúl Castagno a bude hovoriť o rozdieloch medzi katolicizmom a liberalizmom a z Chile profesor Fernando Moreno Palencia, predseda Medzinárodnej asociácie sv. Tomáša Akvinského a bude prednášať na tému: Katolicizmus a politika na príklade Argentíny, Chile, Uruguaja a Venezuely. Talianskym reprezentantom medzi prednášateľmi bude podpredseda Talianskej akadémie vied Roberto Matei, ktorý bude prednášať na tému angažovanosti katolíkov v 21. storočí v politike.

Kontakt

Ostáva už len dať kontakt pre prípad, žeby mal niekto záujem vypočuť si osobne prednášky: Vyźsza Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej, ul. Św. Józefa 23/35; 87-100 Toruń. Tel. (+4856) 6107100

Žiaden komentár

Komentáre