Archív pre Október 2010

Oct 21 2010

Noví kardináli Svätej rímskej cirkvi

Autor:

Pápež Benedikt XVI. oznámil včera mená nových 24 prelátov, ktorých hodlá kreovať za kardinálov. Ide o 10 Talianov, 4 Američanov, 4 Afričanov, 5 Európanov (2 Nemca, 1 Poliaka, 1 Švajčiara a 1 Španiela) a 1 Ázijca. Z tohto počtu je 20 kardinálov voličov, ktorí by ešte nedovŕšili 80. rok veku a mohli by vstúpiť do konkláve voliť nového pápeža. 4 noví kardináli už majú viac ako 80 rokov veku a sú bez šance na konkláve (dokonca dvaja nie sú biskupmi, ale kňazmi). Priemerný vek nových kardinálov je 75 rokov; najmladším je mníchovský kardinál Reihard Marx (57 rokov) a najstarším je Domenico Bartolucci (93 rokov a nie je biskupom), ale najstarším z nových kardinálov voličov je emeritný arcibiskupa Lusaky zo Zambie Medardo Joseph Mazombwe (79 rokov). pokračovať »

Počet komentárov: 4

Oct 15 2010

Kódex kánonov Východných cirkví oslavuje 20 rokov

„Samotné trvalé želanie rímskych biskupov, známe už od počiatku kánonickej  kodifikácie Východných cirkví, promulgovať dva kódexy, jeden pre Latinskú cirkev, druhý pre Východné katolícke cirkvi, celkom jasne ukazuje, že si prajú, aby obidva boli zachovávané, čo sa v Cirkvi Božím riadením uskutočňuje; aby Cirkev spojená jediným Duchom dýchala akoby dvoma pľúcami Východu a Západu a stala sa v Kristovej láske akoby jedným srdcom s dvoma komorami.“ „Čo sa týka celkovej záležitosti ekumenického hnutia vzbudeného milosťou Ducha Svätého k naplneniu úplnej jednoty celej Kristovej cirkvi, nový Kódex nielen že tomu ani v najmenšom nestojí v ceste, ale skôr viac napomáha. Tento Kódex totiž chráni samotné základné právo ľudskej osoby, a síce vyznávať vieru každého vo vlastnom obrade, väčšinou získanom už v matkinom lone, čo je pravidlom každého «ekumenizmu».“ (Ján Pavol II., Ap. konšt. Sacri canones) pokračovať »

Žiaden komentár

Oct 13 2010

Mladí právnici na seminári o náboženskej slobode a pluralizme

V dňoch 26.-30. júla 2010 sa  pod záštitou medzinárodnej komisie Comunione e diritto (Spoločenstvo a právo) konal v Nemecku V. ročník  medzinárodného letného seminára  pre študentov práva a mladých právnikov. Po predchádzajúcich rokoch, kedy sa táto skupina mladých ľudí otvorená vždy novým účastníkom stretla dvakrát v rakúskom Bad Ischl a následne v rumunskom Sibiu, či pred rokom v mestečku Rotselaar pri Bruseli, tento rok ju hostilo ekumenické centrum v bavorskom Ottmaringu. pokračovať »

1 komentár

Oct 01 2010

Čestný doktorát kardinálovi Grocholewskému: už sedemnásty!

Autor:

Už tretia rumunská univerzita dňa 5. novembra 2010 udelí poľskému kuriálnemu kardinálovi a čestnému členovi Slovenskej spoločnosti kánonického práva, doktorát honoris causa (čestný doktorát). V roku 2006 mu udelila čestný doktorát Štátna univerzita v Bukurešti, potom v roku 2009 Univerzita v Cluj – Napoca a napokon teraz v novembri Univerzita v Iasi. Možno by na tom nebolo nič pozoruhodné, ale Rumunsko je krajinou s dominantným postavením Pravoslávnej cirkvi. Ak však predstaviteľ Rímskej cirkvi žne toľké úspechy v Pravoslávnej krajine, ide o skutočne neobvyklú záležitosť. pokračovať »

Žiaden komentár