13 Oct 2010

Mladí právnici na seminári o náboženskej slobode a pluralizme

Autor:     Rubrika: Informácie        RSS RSS

V dňoch 26.-30. júla 2010 sa  pod záštitou medzinárodnej komisie Comunione e diritto (Spoločenstvo a právo) konal v Nemecku V. ročník  medzinárodného letného seminára  pre študentov práva a mladých právnikov. Po predchádzajúcich rokoch, kedy sa táto skupina mladých ľudí otvorená vždy novým účastníkom stretla dvakrát v rakúskom Bad Ischl a následne v rumunskom Sibiu, či pred rokom v mestečku Rotselaar pri Bruseli, tento rok ju hostilo ekumenické centrum v bavorskom Ottmaringu.

Slováci boli od začiatku pri tom

Tridsaťjeden účastníkov zo šiestich európskych krajín: Rakúska, Talianska, Španielska, Rumunska, Bulharska. Ani tento rok Slováci nechýbali, prišli dvaja. Tému tohoročného seminára „Náboženská sloboda a pluralizmus“ zvolili účastníci minuloročného seminára, po tom ako v predchádzajúcich rokoch zažili vzájomné právnicko-kultúrne obohatenie prostredníctvom aktuálnych tém ako boli: princíp legality a legitimity, právo životného prostredia, umenie žiť v rôznosti – práva menšín, inštitúcie Európskej únie.

„Monus vivendi“ seminárov

Bohatý program začínal prednáškami univerzitných profesorov i právnikov z praxe historicko-právnickým exkurzom danej témy a pokračoval referátmi a diskusiami účastníkov o práve na náboženskú slobodu vzhľadom na jeho kodifikáciu v rôznych medzinárodných dohodách a osobitne v deklaráciách a ústavách jednotlivých európskych krajín. Mimoriadne zaujímavé bolo pozorovať aplikáciu tohto práva v niektorých zverejnených rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu alebo Európskeho súdneho dvora v Luxembursku, či jeho interpretáciu v niektorých partikulárnych prípadoch jednotlivých národov. K erudovanosti seminára významne prispel dnes už emeritný predseda Kasačného súdu v Ríme Dr. Giovanni Caso.

Plný program bol zároveň i natoľko slobodný, že sa každý mohol cítiť ako jeho protagonista. Živé diskusie striedali práce v skupinách a prehliadka okolia. K téme vynikajúco prispela návšteva mesta Augsburg, kde bol podpísaný Augsburský mier v r. 1555, či Mníchova s ochutnávkou pravého bavorského piva a miestnych  špecialít. Nechýbala ani zaujímavá návšteva mešity spojená s výkladom a pohostením „od domácich“.

Stávame sa svedkami, ako sa na pozadí právnických debát, neraz plných kontroverzií a tiež stretov rôznych názorov a pohľadov buduje jednota. Ozajstná jednota v rôznosti, ktorej predchádza vzájomné pochopenie, schopnosť počúvať a rešpektovať toho druhého. Tento spôsob komunikácie  sa tak stáva pre jednotlivcov i skupiny pozvaním k žitému univerzálnemu bratstvu aj na poli spravodlivosti a práva. Dajme mu šancu!

Perspektívy

Pozitívny záver a chuť pokračovať v študijnom duchu seminárov tohto druhu potvrdzujú dojmy účastníkov.

Durmus (moslimský študent, Rakúsko): „Keď budeme o pár rokov pracovať v našej profesii, dúfam, že budeme pamätať na obsah týchto dní, ktoré vnímam ako dar: nielen odborné referáty a prehliadky miest, ale i chvíle vyžadujúce zvýšenú pozornosť. V budúcnosti ako pracovníci tribunálov a právnických kancelárií môžeme čerpať z týchto dní, a to nezáleží od náboženstva, ani od ideologických podmienok, aké sa nám dostali, ale od nášho srdca, v ktorom sa rodí semienko prinášajúce plody. Myslím, že prvé plody sa už ukazujú, lebo vás cítim ako svojich priateľov  a za tieto spoločné dni zo srdca ďakujem“.

Giuseppe (študent, Sicília): „Prišiel som sem s pochybnosťami a otázkou, či sa začlením alebo nie. Dnes som smutný, že sa musíme rozlúčiť, ale som rád, lebo túto skúsenosť nemožno vymazať a budeme ju uchovávať dlhý čas“.

Karolína (študentka, Univerzita v Almérii, Španielsko): „Seminár bol pre mňa naozaj mimoriadnym zážitkom. Po týchto dňoch sme sa všetci trochu zmenili a to vďaka vzájomným vzťahom a kultúrnej výmene. Dúfam, že ostaneme v kontakte“.

Matúš (advokátsky koncipient, Slovensko): „Chcem vás povzbudiť, že opakovane sa stretať a ostať v kontakte je možné.  Prvýkrát som sa zúčastnil takéhoto seminára pred troma rokmi. Od vtedy som mal možnosť stretnúť sa viackrát s niektorými účastníkmi. Napríklad Sofiu zo Španielska, ktorá je tu dnes s nami, tak napriek geografickej vzdialenosti našich krajín stretávam počas troch rokov už piaty krát. Tieto semináre sú úžasnou skúsenosťou ako sa človek môže niečomu naučiť. Veľmi oceňujem Durmusovu  prezentácia o islamskej kultúre. Ďakujem za tieto stretnutia a teším sa na ďalšie“.

Genni (študentka, Taliansko): „Bol to môj prvý seminár a nevedela som, čo  ma tu bude čakať. Počas týchto dní som odstránila každý predsudok. Napriek jazykovým rozdielom sme vytvorili peknú skupinu a zblížili sme sa. Som  naozaj rada, že som vás poznala“.

Claudia (študentka z Rómskej komunity, Rumunsko): Chcela by som sa všetkým poďakovať. Bolo pre mňa veľmi dôležité poznať nových ľudí a právny systémy iných krajín. Vďaka za možnosť, ktorú ste mi ponúkli.

Maria de Mar (študentka, Univerzita v Almérii, Španielsko): „Nikdy by som si predtým nevedela predstaviť taký pekný vzťah! Poznať vašu inteligenciu, vašu kultúru a vaše srdce! Máte vo Španielsku priateľku, viac ako priateľku. Dúfam, že sa so všetkými stretnem v Ríme“.

Pozvánka

Medzinárodná komisia Comunione e diritto so sídlom v Ríme pozýva študentov práva a mladých právnikov na ich II. medzinárodný kongres, ktorý sa uskutoční v dňoch 25.-27.2.2011 v Castelgandolfo (pri Ríme) na tému: „Dignità umana, relazioni, diritto. Il dialogo continua“ (Ľudská dôstojnosť, vzťahy, právo. Dialóg pokračuje).

Viac informácii o živote a spomínaných aktivitách Comunione e diritto, ako aj galériu fotografií zo seminára v Ottmaringu na : www.comunionediritto.org

Foto: autor

1 komentár

1 komentár. Článok: “Mladí právnici na seminári o náboženskej slobode a pluralizme”

  1. Dudadňa 14. 10. 2010 o 23:06

    Určite je to povzbudzujúce ak sa diskutuje o témach “spoločenstva a práva” presnejšie: ako právny poriadok prispieva v tvorbe spoločenstva veriacich. V tomto ducho je napísaná aj apoštolská konštitúcia Sacrae disciplinae leges Jána Pavla II. a toto je aj účelom kánonického práva. Len či je to naozaj tak?!

      (Citovať)  (Odpovedať)

Komentáre