01 Oct 2010

Čestný doktorát kardinálovi Grocholewskému: už sedemnásty!

Autor:     Rubrika: Informácie        RSS RSS

Už tretia rumunská univerzita dňa 5. novembra 2010 udelí poľskému kuriálnemu kardinálovi a čestnému členovi Slovenskej spoločnosti kánonického práva, doktorát honoris causa (čestný doktorát). V roku 2006 mu udelila čestný doktorát Štátna univerzita v Bukurešti, potom v roku 2009 Univerzita v Cluj – Napoca a napokon teraz v novembri Univerzita v Iasi. Možno by na tom nebolo nič pozoruhodné, ale Rumunsko je krajinou s dominantným postavením Pravoslávnej cirkvi. Ak však predstaviteľ Rímskej cirkvi žne toľké úspechy v Pravoslávnej krajine, ide o skutočne neobvyklú záležitosť.

Kardinál Zenon Grocholewski ( (1939)

Stal sa v roku 1961 kňazom arcidiecézy Poznaň, dva roky pôsobil v pastorácii ako kaplán a potom nastúpil na štúdium kánonického práva na Pápežskej gregorovej univerzite v Ríme. Štúdium ukončil doktorátom, ktorý bol ocenený zlatou medailou, čo bolo v tom čase najvyššie možno ocenenie pre študenta za jeho excelentné študijné úspechy. Po Poľska sa už nevrátil. Jeho arcibiskup ho uvoľnil z diecézy pre službu v Rímskej kúrii. Stal sa notárom na Najvyššom súde apoštolskej signatúry, kde postupoval vyššie a vyššie. V roku 1982 ho Ján Pavol II. vymenoval za sekretára Apoštolskej signatúry a povýšil do hodnosti titulárneho akropolského biskupa, neskôr arcibiskupa. V roku 1998 sa dostal na najvyšší stupeň, stal sa prefektom Apoštolskej signatúry. Avšak už v nasledujúcom roku ho Ján Pavol II. preložil z Najvyššieho súdneho dvora na Kongregáciu pre katolícku výchovu, kde pôsobí doposiaľ už 11. rok. V roku 2003 ho Ján Pavol II. zaradil do zoznamu kardinálov Svätej Rímskej Cirkvi. Ako „minister školstva“ Svätej Stolice dohliadá na takmer dve tisícky katolíckych škôl a univerzít na celom svete.

Kardinál a Slovensko

Kardinálovi Grocholewskému je Slovensko dôverne známe. S jeho menom a menom pápežského preláta Daniela Faltina je spojená obnova kánonického práva na Slovensku. Od roku 1991 do roku 2000, potom roku 2002 a neskôr v roku 2008 sa zúčastnil s prednáškami sympózii kánonického práva (dohromady 12x). On sám sa v jednom rozhovore vyjadril, že „pre nijakú krajinu som neurobil toľko, koľko som urobil pre Slovensko a mám z toho radosť“. V roku 2002 mu udelila Univerzita Komenského v Bratislave doktorát honoris causa.

Z knižných publikácii, ktoré mu vyšli v slovenčine spomeniem Štúdie z procesného kánonického práva, Spišské Podhradie 1997, Postup pri odvolaní a preložení farára, Bratislava 1997, Morálna istota ako kľúč na čítanie noriem z procesného práva, Spišské Podhradie 1999, Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia, Ružomberok 2002, Filozofia práva podľa Jána Pavla II., Košice 2005. Okrem toho vyšli aj ďalšie jeho vedecké články v rôznych slovenských periodikách.

Rumunské univerzity

Štátna univerzita v Bukurešti

Štátna univerzita v Bukurešti mu udelila  čestný doktorát ako prvá v Rumunsku v roku 2006. Ide o starobylú vedecko-pedagogickú univerzitu, ktorú založil zakladateľ rumunskej štátnosti princ Alexandru Ioan Cusa v roku 1864. Dnes je to vysoko prestížna univerzita, ktorá má asi 50 tisíc študentov a 3 tisíc akademických pracovníkov. Na jej čele stojí v súčasnosti Prof. Dr. Ioan Panzaru. Univerzita má 22 fakúlt, medzi ktorými sa nachádzajú tri teologické fakulty: Fakulta rímskokatolíckej teológie, Fakulta pravoslávnej teológie a Fakulta baptistickej teológie.

Univerzita Babes-Boyai v Cluj-Napoca

Druhou rumunskou univerzitou, ktorá mu udelila doktorát honoris causa bola Univerzita Babes-Boyai v Cluj-Napoca. Táto univerzita mala pohnutú históriu. Vznikla ako jezuitské kolégium v Transylvánii v roku 1581 a založil ju Istvan Báthory pre tamojších Maďarov s vyučovacím jazykom maďarským. V roku 1692 za povstania Gábriela Bethléna sa stala kalvínským kolégiom a v roku 1776 po zásahu Márie Terézie katolíckym kolégiom s vyučovacím jazykom nemeckým. Po revolučných rokoch 1848 sa malo kolégium tri vyučovacie jazyky: maďarský, nemecký a rumunský, ale už od roku 1882 iba maďarský. Po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie bolo kolégium povýšené na Univerzitu, ktorá nosí mená dvoch významných osobnosti Rumunska: biológa Victora Babesa (1854-1926) a matematika Jánosa Boyaia (1802-1860) a aj keď si zachovala multikulturálnosť a viacjazykovosť s dominantným rumunským jazykom. V súčasnosti má Univerzita 21 fakúlt a asi 30 tisíc študentov a asi 800 členov vedecko-pedagogického personálu. Má až 4 teologické fakulty: Rímskokatolícku, Gréckokatolícku, Pravoslávnu a Protestantskú-reformovanú (kalvínsku). Na čele univerzity je Prof. Dr. Andrei Marga, ktorý je členom Rumunskej pravoslávnej cirkvi. Táto Univerzita udelila kardinálovi Grocholewskému doktorát homoris causa v roku 2009.

Univerzita Alexandru Ioana Cusu v Iasi

Treťou prestížnou rumunskou univerzitou, ktorá udelí 5. novembra 2010 kardinálovi Grocholewskému doktorát honoris causa je starobylá Univerzita v Iasi. Založil ju zakladateľ rumunskej štátnosti princ Alexandru Ioan Cusa v roku 1860 a Univerzita nesie jeho meno. Dnes má Univerzita 40 tisíc študentov a asi 800 akademických pracovníkov. Zo 16 fakúlt sú dve teologické: Fakulta rímskokatolíckej teológie a Fakulta pravoslávnej teológie. Rektorom je v súčasnosti Prof, Dr. Vasile Isan, PhD., ktorý je členom Rumunskej pravoslávnej cirkvi.

Záver

Rumunsko sa počíta za krajinu s pravoslávnym náboženstvom. Je to vidieť, že aj rektori spomínaných Univerzít sú členmi Rumunskej pravoslávnej cirkvi. O to viac je cennejšie, ak si prestížne strediská rumunskej vzdelanosti a vedy dokážu vážiť a oceniť kardinála Katolíckej cirkvi. Sú to neoceniteľné gestá, ktoré nasvedčujú veľmi veľa v oblasti ekumenizmu i blízkosti Rumunskej pravoslávnej cirkvi a Katolíckej cirkvi.

Pre pána kardinála Grocholewského to bude v poradí už 17. doktorát honoris causa. K týmto oceneniam mu zo srdca blahoželáme a nesmierne nás teší, že tak významný človek celosvetového mena a vysoký predstaviteľ Katolíckej cirkvi je aj čestným členom našej  Slovenskej spoločnosti kánonického práva.

Foto: duda.kapitula.skŽiaden komentár

Komentáre