Archív pre November 2010

Nov 05 2010

Učitelia katolíckej školy podľa CIC

Autor:

Predpis kán. 803, § 2 Kódexu kánonického práva: „Je nutné, aby sa výuka a výchova  v katolíckej škole opierala o zásady katolíckej náuky; učitelia sa majú vyznačovať správnou náukou (lat. recta doctrina) a bezúhonnosťou života (lat. vitae probitae). Rovnaký predpis sa nachádza v Kódexe kánonov východných cirkví. pokračovať »

Žiaden komentár