Archív pre Marec 2012

Mar 26 2012

Člen Slovenskej spoločnosti kánonického práva rektorom Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme

Veľký kancelár Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum) P. Bruno Cadoré, O.P.  vymenoval, so schválením Kongregácie  pre katolícku výchovu, dňa 26. marca 2012 v Ríme slovenského dominikána profesora Miroslava Konštanca Adama za rektora tejto univerzity. Stáva sa tak prvýkrát v histórii, kedy zaujme post rektora jednej z pápežských univerzít v Ríme Slovák. Jeho predchodca P. Charles Morerod, O.P. bol dňa 3. novembra 2011 Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za biskupa švajčiarskej diecézy Fribourg, Lausanne a Ženeva. Táto pápežská univerzita je zverená dominikánskej reholi  a je známa tým, že v roku 1947 na nej dosiahol doktorát zo spirituálnej teológie Karol Wojtyła, neskorší pápež bl. Ján Pavol II. pokračovať »

Počet komentárov: 2