Archív pre Máj 2012

May 14 2012

Program XVI. sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule (august 2012)

Autor:

Blíži sa august 2012 a teda aj čas, kedy bývajú už tradičné sympózia kánonického práva v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. Tohto roku sa uskutoční v poradí už 16. ročník tohto významného podujatia z oblasti kánonického práva. Treba si pripomenúť, že pri zrode sympózií kánonického práva na Slovensku stál dnes už zosnulý prelát Daniel Faltin a súčasný prefekt Kongregácie pre Katolícku výchovu kardinál Zenon Grocholewski. Prinášame program tohtoročného sympózia kánonického práva. Veríme, že tu opäť odznejú zaujímavé a podnetné témy a prednášať budú významné a zaujímavé osobnosti cirkevného života z Ameriky i Starého kontinentu. pokračovať »

Počet komentárov: 4

May 14 2012

Príhovor predsedu SSKP na zádušnej sv. omši Mons. Tondru

Autor:

V utorok 8. mája 2012 o 16. hodine sa konala zádušná sv. omša za emeritného spišského biskupa Mons. Františka Tondru, ktorej predsedal spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. V závere sv. omše zazneli aj rozlúčkové reči. Za Slovenskú spoločnosť kánonického práva prehovoril predseda SSKP Mons. Ján Duda. Keďže príhovory boli spravidla krátke, uvádzame celé znenie príhovoru predsedu slovenských cirkevných právnikov: “Na základe Stanov Slovenskej spoločnosti kánonického práva je spišský diecézny biskup zároveň biskupom moderátorom Asociácie cirkevných právnikov Slovenska pri Konferencii biskupov Slovenska. Mons. František Tondra bol dve desaťročia týmto biskupom moderátorom a výraznou mierou sa zaslúžil o rozvoj kánonického práva na Slovensku. Z pozície tejto úlohy pozýval na Slovensko prednášať mnohé významné osobnosti z oblasti kánonického práva. Nedá sa tu vymenovať všetkých, spomeniem azda len niektorých: kardinál Tarcisio Bertone, súčasný štátny sekretár Jeho Svätosti, kardinál Zenon Grocholewski, dnes prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu, kardinál Francesco Coccopalmerio, predseda pápežskej rady pre legislatívne texty, kardinál Péter Erdo z Budapešti a iní. Cirkevní právnici Slovenska sa tak mohli učiť aj priamo od tých azda najlepších. Za to mu vyjadrujem vďaku v mene všetkých členov Slovenskej spoločnosti kánonického práva, i v mene svojom. pokračovať »

Žiaden komentár

May 08 2012

Nový rektor Angelica pozýva všetkých k spolupráci

Pred časom sme na stránkach SSKP informovali o tom, že dňa 26. marca 2012 bol vymenovaný za nového rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme Prof. P. Miroslav Konštanc Adam, O.P., prvý Slovák na takomto poste. Dňa 4. mája 2012 o 12. 00 hod. v aule minor, pomenovanej tiež po sv. Rajmundovi z Peñafortu, tejto pápežskej univerzity sa uskutočnil slávnostný akt uvedenia do úradu nového rektora  Angelica. Pri tejto príležitosti sa P. Adam zriekol svojho doterajšieho úradu dekana Fakulty kánonického práva tejto univerzity. pokračovať »

Žiaden komentár