14 May 2012

Príhovor predsedu SSKP na zádušnej sv. omši Mons. Tondru

Autor:     Rubrika: Informácie        RSS RSS

V utorok 8. mája 2012 o 16. hodine sa konala zádušná sv. omša za emeritného spišského biskupa Mons. Františka Tondru, ktorej predsedal spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. V závere sv. omše zazneli aj rozlúčkové reči. Za Slovenskú spoločnosť kánonického práva prehovoril predseda SSKP Mons. Ján Duda. Keďže príhovory boli spravidla krátke, uvádzame celé znenie príhovoru predsedu slovenských cirkevných právnikov: “Na základe Stanov Slovenskej spoločnosti kánonického práva je spišský diecézny biskup zároveň biskupom moderátorom Asociácie cirkevných právnikov Slovenska pri Konferencii biskupov Slovenska. Mons. František Tondra bol dve desaťročia týmto biskupom moderátorom a výraznou mierou sa zaslúžil o rozvoj kánonického práva na Slovensku. Z pozície tejto úlohy pozýval na Slovensko prednášať mnohé významné osobnosti z oblasti kánonického práva. Nedá sa tu vymenovať všetkých, spomeniem azda len niektorých: kardinál Tarcisio Bertone, súčasný štátny sekretár Jeho Svätosti, kardinál Zenon Grocholewski, dnes prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu, kardinál Francesco Coccopalmerio, predseda pápežskej rady pre legislatívne texty, kardinál Péter Erdo z Budapešti a iní. Cirkevní právnici Slovenska sa tak mohli učiť aj priamo od tých azda najlepších. Za to mu vyjadrujem vďaku v mene všetkých členov Slovenskej spoločnosti kánonického práva, i v mene svojom.

Mons. František Tondra ako diecézny biskup bol vlastným sudcom Spišskej diecézy. Cirkevný súd vykonával svoju úlohu z jeho poverenia a v jeho mene. Ďakujem mu v tejto chvíli za to, že sa usiloval vytvárať priaznivé podmienky pre prácu Cirkevného súdu Spišskej diecézy v mene všetkých sudcov a členov Tribunálu.

Napokon mu ďakujem aj za jeho úsilie o blahorečenie Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka, čo do istej miery ma tiež súvis s kánonickým právom. Je priam symbolické, že ostatky obidvoch biskupov sú dnes v rakvách vedľa seba v kaplnke Zápoľských tu v katedrále sv. Martina.

Najvyšším zákonom Cirkvi je spása nesmrteľných duší (porov. kán. 1752) a túto spásu pánu biskupovi Tondrovi zo srdca želáme a za ňu sa modlíme.”

Pohrebná sv. omša za Mons. Františka Tondru sa konala vo štvrtok 10. mája 2012 v spišskej katedrále sv. Martina o 10. hodine a predsedal jej kardinál Joachim Meisner, arcibiskup Kolína nad Rýnom (Nemecko). Spolu s ním koncelebroval aj krakovský arcibiskup kardinál Stanislaw Dziwisz a apoštolský nuncius v Slovenskej republike arcibiskup Mario Giordana spolu s ďalším arcibiskupmi, biskupmi a prítomnými kňazmi za veľmi početnej účasti Božieho ľudu. Pohrebným obradom predsedal spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Emeritný spišský biskup bol pochovaný na cintoríne v Spišskej Kapitule.

Foto: duda.kapitula.sk

Žiaden komentár

Komentáre