14 May 2012

Program XVI. sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule (august 2012)

Autor:     Rubrika: Informácie        RSS RSS

Blíži sa august 2012 a teda aj čas, kedy bývajú už tradičné sympózia kánonického práva v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. Tohto roku sa uskutoční v poradí už 16. ročník tohto významného podujatia z oblasti kánonického práva. Treba si pripomenúť, že pri zrode sympózií kánonického práva na Slovensku stál dnes už zosnulý prelát Daniel Faltin a súčasný prefekt Kongregácie pre Katolícku výchovu kardinál Zenon Grocholewski. Prinášame program tohtoročného sympózia kánonického práva. Veríme, že tu opäť odznejú zaujímavé a podnetné témy a prednášať budú významné a zaujímavé osobnosti cirkevného života z Ameriky i Starého kontinentu.

Pondelok 20. augusta 2012:

18,00 príchod, registrácia a ubytovanie účastníkov

Utorok 21. augusta 2012:

9,00 – pozdravné príhovory

9,30 – Leo Raymond Kardinál Burke, prefekt Apoštolskej signatúry

Téma: Najvyšší tribunál apoštolskej signatúry v službe Cirkvi

11,00 – Leo Raymond Kardinál Burke, prefekt Apoštolskej signatúry

Téma: Nástroje používané Apoštolskou signatúrou v službe pomoci

miestnym cirkevným tribunálom

16,00 – sv. omša v konkatedrále v Poprade

Streda 22. augusta 2012:

9,00 – Mons. Antonio Neri, podsekretár Kongregácie pre klérus

Téma: Prepustenie z klerického stavu „in poenam“

11,00 – Mons. Antonio Neri, podsekretár Kongregácie pre klérus

Téma: Prepustenie z klerického stavu prostredníctvom udelenia milosti

15,00 – Mons. Grzegorz Erlebach, sudca Rímskej Roty

Téma: Niektoré novinky v najnovšej rotálnej jurisprudencii v matérii konsenzuálnej nespôsobilosti

16,30 – Mons. Grzegorz Erlebach, sudca Rímskej Roty

Téma: Nové kompetencie Roty po vydaní M.P. „Quaerit semper“

Štvrtok 23. augusta 2012:

9,00 – J.E.Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita

Téma: Úlohy a význam Biskupských konferencii po II. vat. koncile

11,00 – J.E.Mons. Jan Vokál, královohradecký biskup

Téma: Úlohy stojace pred Katolíckou cirkvou ČR po reštitučnom zákone

15,00 – Prof. JUDr. Marek Šmíd, rektor TU v Trnave

Téma: Postavenie Svätej Stolice v medzinárodnom práve a v diskusiách

svetských právnikov

16,30 – Mons. Ján Duda, profesor kánonického práva, Spišská Kapitula

Téma: Rotálna jurisprudencia “coram Faltin”

Piatok 24. augusta 2012:

9,00 – Valné zhromaždenie SSKP (voľba predsedu a podpredsedu)

10,00 – Referáty súdnych vikárov a záver sympózia

Organizačné pokyny:

Účastnícky poplatok na celé sympózium: 50 Eur; na 1 deň: 20 Eur. Poplatky za stravu: na 1 deň – 11,50 Eur; z toho raňajky – 2,40 eur, obed – 5,50 eur, večera – 3,60 eur. Ubytovanie: 9 eur na 1 deň. Ekonomické záležitosti má na starosti Dušan Škrábek, vicerektor kňazského seminára so svojimi spolupracovníkmi. Poplatky sa platia pri nástupe a registrácii. Pre sudcov a členov cirkevných tribunálov sú poplatky – ak sa to dá – spoločné a po ukončení sympózia.

Prihlášky na sympózium sa podávajú na internetovej adrese: tribunal@kapitula.sk alebo na korešpondenčnej adrese: Slovenská spoločnosť kánonického práva, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie, Slovensko. Prihlášky a členské príspevky členov SSKP má na starosti Jozef Skupin, sudca Cirkevného súdu, tel. 0903/819132

Počet komentárov: 4

Počet komentárov: 4. Článok: “Program XVI. sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule (august 2012)”

 1. flautdňa 20. 05. 2012 o 22:16

  Preco nie su uvedene poplatky??

    (Citovať)  (Odpovedať)

 2. Dudadňa 13. 06. 2012 o 16:08

  Sú tu uvedené aj poplatky, hoci o niečo neskôr.

    (Citovať)  (Odpovedať)

 3. Anonymdňa 18. 08. 2012 o 0:03

  Prajem veľa múdrosti všetkým, ktorí budú prednášať a samozrejme všetkým, ktorí program majú na starosti. Modlím sa aby nás aj toto stretnutie posunulo ďalej v duchovnom živote aj bežnej náboženskej praxi. Všetko pre dobro duší…..

    (Citovať)  (Odpovedať)

 4. dr.balundňa 18. 08. 2012 o 15:50

  ako dlhorocny ucastnik sympozii zdielam nazor mnohych kolegov, ze septembrovy termin, v ktorom sa sympozia konali v minulosti, bol praktickejsi. dakujem a prajem hlavne organizatorom mnoho uspechov v ich obetavej praci

    (Citovať)  (Odpovedať)

Komentáre