Archív pre November 2013

Nov 18 2013

Spravodlivosť, láska a pravda

i30006w460h276xyz1001V dnešnej dobe, kedy je inštitút platného manželského zväzku napádaný a obraz Trojičného Boha vo sviatostnom manželstve negovaný, je osobitne užitočné brániť posvätnosť manželstva. Raz platne uzavreté manželstvo vždy ostane tajomstvom medzi mužom a ženou, ale aj cestou ich naplnenia, rastu i spoločného úsilia po dokonalosti, a to aj na pozadí neľahkých ťažkostí a  sklamaní. Nech príhovor pápeža Benedikta XVI. pri príležitosti inaugurácie súdneho roku Tribunálu Rímskej roty dňa 29. januára 2010 v Klementínskej sále vo Vatikáne je svetlom pre tých, ktorým je zverené vysluhovanie spravodlivosti v Cirkvi a odovzdávanie pravdy tým, ktorí ju hľadajú. pokračovať »

1 komentár

Nov 17 2013

Čestný člen SSKP – čestný doktor KU

Autor:

DSCF1297Rok 2013 je pre J. Em. Zenona kardinála Grocholewského, čestného člena Slovenskej spoločnosti kánonického práva, jubilujúci: slávi päťdesiat rokov svojej kňazskej vysviacky. Jeho bohatý kňazský život je spätý aj s Kódexom kánonického práva, ktorého tridsiate výročie promulgácie (25.1.1983) a aj vstupu do platnosti (27.11.1983) si tento rok pripomíname. Otec kardinál obsah jeho kánonov nielenže s múdrosťou, húževnatosťou  a  láskou vykladal, ale sa aj podieľal na ich kodifikácii. Jeho osobnosť, popri množstve iných svetových ocenení, vyzdvihla aj Katolícka univerzita v Ružomberku dňa 25. septembra 2013, kedy mu udelila čestný doktorát honoris causa. Na stránkach SSKP ponúkam Laudatio, ktoré zaznelo pri spomínanej slávnostnej udalosti: pokračovať »

Počet komentárov: 4