17 Jun 2014

Program XVII. sympózia kánonického práva 2014

Autor:     Rubrika: Informácie        RSS RSS

Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
25. – 29. 8. 2014

PONDELOK 25. 8. 2014

do 20.00 – Príchod a ubytovanie účastníkov

UTOROK 26. 8. 2014

09.00 – Úvodné pozdravy

09.30 – Mons. Stanislav ZVOLENSKÝ, arcibiskup, metropolita, Bratislava
09.30 – Dignitas connubii v hierarchii kánonických noriem

11.00 – Mons. Grzegorz ERLEBACH, Rím
11.00 – Vývoj procesu manželskej nulity ako špeciálneho procesu

15.00 – Sv. omša na Mariánskej hore v Levoči

STREDA 27. 8. 2014

07.00 – Sv. omša

08.00 – Raňajky

09.00 – Mons. Grzegorz ERLEBACH, Rím
09.00 – Koncept titulu manželskej nulity

11.00 – Mons. Cyril VASIL, arcibiskup, Rím
11.00 – Aktuálne otázky Biskupskej synody a východné cirkvi

12,15 – Obed

15.00 – P. Konštanc ADAM, Angelicum, Rím
15.00 – Rozlúčenie manželského zväzku v prospech viery

16.30 – Mons. Karel ORLITA, Brno
16.30 – Koncept pozitívneho aktu vôle v kauzách simulácie
16.30 – a interpretácia rotálnej jurisprudencie

18.00 – Večera

ŠTVRTOK 28. 8. 2014

07.00 – Sv. omša

08.00 – Raňajky

09.00 – Mons. Ján DUDA, Spišská Kapitula
09.00 – Nové úlohy obhajcu zväzku v procese manželskej nulity podľa DC

11.00 – doc. JUDr. Vlasta KOVAĽANČÍKOVÁ, CSc., Senec
11.00 – Právna úprava rozvodu manželstva a aplikačná prax

12.15 – Obed

15.00 – Mons. Libor BOTEK, Olomouc
15.00 – Jurisprudencia Metropolitného a interdiecézneho súdu v Olomouci
15.00 – na kán. 1095, body 2-3 po roku 1983

16.30 – Mons. František ČITBAJ, Prešov
16.30 – Kodifikácia a slovenský preklad CCEO

18.00 – Garden party

PIATOK 29. 8. 2014

07.00 – Sv. omša

08.00 – Raňajky

09.00 – Valné zhromaždenie SSKP

10.30 – Referáty súdnych vikárov

11.30 – Obed a záver sympózia

Program vo formáte pdf

Žiaden komentár

Komentáre