Archív pre September 2014

Sep 26 2014

Slovák členom Komisie pre reformu kánonického manželského procesu

verne-manzelstvo-maj166Svätý Otec František rozhodol dňa 27. augusta 2014 o zriadení osobitnej študijnej komisie pre skúmanie reformy kánonického manželského procesu. Komuniké Tlačového strediska Svätej stolice zverejnilo dňa 20.septembra 2014 správu, že komisia bude pracovať pod vedením Mons. Pia Vita Pinta, dekana Apoštolského Tribunálu Rímskej roty. Pre Slovensko je vyznamenaním, že medzi desiatimi členmi komisie je aj Michalovčan P. Konštanc Miroslav Adam, O.P., rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum), člen Slovenskej spoločnosti kánonického práva.

pokračovať »

1 komentár

Sep 02 2014

Fotogaléria z XVII. sympózia kánonického práva 2014

Autor:

Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
25. – 29. 8. 2014 pokračovať »

Počet komentárov: 3