26 Sep 2014

Slovák členom Komisie pre reformu kánonického manželského procesu

Autor:     Rubrika: Informácie        RSS RSS

verne-manzelstvo-maj166Svätý Otec František rozhodol dňa 27. augusta 2014 o zriadení osobitnej študijnej komisie pre skúmanie reformy kánonického manželského procesu. Komuniké Tlačového strediska Svätej stolice zverejnilo dňa 20.septembra 2014 správu, že komisia bude pracovať pod vedením Mons. Pia Vita Pinta, dekana Apoštolského Tribunálu Rímskej roty. Pre Slovensko je vyznamenaním, že medzi desiatimi členmi komisie je aj Michalovčan P. Konštanc Miroslav Adam, O.P., rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum), člen Slovenskej spoločnosti kánonického práva.

Významným členom komisie je aj J. Em. Francesco kardinál Coccopalmerio, predseda Pápežskej rady pre výklad textov zákonov. Ďalšími členmi komisie sú: Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., sekretár Kongregácie pre náuky viery; Mons. Dimitrios Salachas, apoštolský exarcha Grécka pre katolíkov byzantského obradu; sudcovia Apoštolského tribunálu Rímskej Roty: Mons. Maurice Monier, Mons. Leo Xavier Michael Arokiaraj a Mons. Alejandro W. Bunge; P. Nikolaus Schöch, O.F.M., pridaný promótor spravodlivosti pri Najvyššom Tribunáli Apoštolskej Signatúry; P. Jorge Horta Espinoza, O.F.M., dekan Fakulty kánonického práva Pápežskej univerzity Antonianum; ako aj Paolo Moneta, emeritný profesor kánonického práva na Univerzite v Pise.

Práca špeciálnej komisie sa začne v dohľadnej dobe a zameria sa na prípravu návrhu reformy kánonického manželského procesu v snahe o zjednodušenie a urýchlenie jeho postupu pri zachovaní princípu nerozlučiteľnosti manželstva.

Členovia komisie okrem odbornej kompetencie predstavujú univerzálnosť Cirkvi a svet aj geograficky, hoci chýba zastúpenie afrického kontinentu a severnej Ameriky. V osobe P. Konštanca Adama je však zastúpená aj severná Amerika, vzhľadom na to, že v letných mesiacoch rokov 2006-2007 pracoval ako obhajca zväzku na Metropolitnom tribunáli Losangeleskej arcidiecézy v Kalifornii. Okrem toho P. Adam po tom, ako v lete v roku 2013 viedol kurz kánonického práva pre členov cirkevných súdov vo Venezuele, bol aj tento rok jeho aktívnym účastníkom. Jeho príklad dnes nasledujú aj ďalší poprední kánonisti, ktorí z poverenia dekana Rímskej roty odchádzajú do krajín, kde povedomie kánonického práva potrebuje ešte posilniť.

Text prevzatý z http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140920010 a tiež http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/francesco-francis-francisco-matrimonio-marriage-boda-36433/, doplnený autorom článku.
Autor fotografie : MajaZ web: http://www.roby.szm.sk/galery.htm

1 komentár

1 komentár. Článok: “Slovák členom Komisie pre reformu kánonického manželského procesu”

Komentáre