15 Jun 2016

PROGRAM XVIII. SYMPÓZIA KÁNONICKEHO PRÁVA

Autor:     Rubrika: Blog        RSS RSS

Spišská Kapitula 22. – 26. augusta 2016

 

Pondelok (22. 8. 2016)

Príchod, registrácia, večera a ubytovanie účastníkov

 

Utorok (23. 8. 2016)

Moderuje J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita

8:00     Raňajky

9:00     Pozdravné príhovory

9:30     Základné princípy revízie procesu manželskej nulity (P. Miroslav Konštanc Adam, sudca Rímskej Roty, Vatikán)

11:00   „Processus brevior“ pred biskupom (P. Miroslav Konštanc Adam, sudca Rímskej Roty, Vatikán)

12:30   Obed

13:30   Valné zhromaždenie SSKP

16:00   Sv. omša v Bazilike sv. Jakuba v Levoči (predsedá J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita)

18:00   Večera

 

Streda (24. 8. 2016)

Moderuje J. E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup, metropolita

7:00     Sv. omša

8:00     Raňajky

9:00     Zodpovednosť biskupa v procese manželskej nulity do vydaní Motu Proprio Mitis Iudex (Mons. Pawel Malecha, Apoštolská Signatúra, Vatikán)

11:00   Niektoré aplikačné aspekty riadneho procesu podľa Mitis Iudex (Mons. Grzegorz Erlebach, sudca Rímskej Roty, Vatikán)

12:30   Obed

15:00   Výklad kán. 1678, §§ 1-2 Mitis Iudex v kontexte morálnej istoty (Mons. Giuliano Brugnotto, Fakulta kánonického práva, Benátky)

16:30   Pozitíva a negatíva najnovšej reformy procesu manželskej nulity (Mons. Benedict Ndubueze Ejeh, Fakulta kánonického práva, Benátky)

18:00   Večera

 

Štvrtok (25. 8. 2016)

Moderuje J. E. Mons. Štefan Sečka, spišský biskup

7:00     Sv. omša

8:00     Raňajky

9:00     Legislatíva a ustanovizne Svätej Stolice na ochranu mladistvých (Mons. Robert Oliver, sekretár Pápežskej komisie na ochranu mladistvých)

11:00    Odporúčania Pápežskej komisie na ochranu mladistvých miestnym cirkvám (Mons. Robert Oliver, sekretár Pápežskej komisie na ochranu mladistvých)

12:30   Obed

15:00    Správa a synodalita v riadení v Cirkvi Vyššieho arcibiskupstva Kyjev-Halič s osobitným zreteľom na kauzy manželskej nulity (Mons. Andriy Tanasiyuk, vedúci oddelenia kánonického práva – Kúria Vyššieho arcibiskupa Kyjev-Halič, Ukrajina)

16:30    Zodpovedný prístup obhajcu zväzku v súčasnom manželskom procese a praktické príklady (Mons. Karel Orlita, Brno)

18:00   Garden party

 

Piatok (26. 8. 2016)

Moderuje J. E. Mons. Štefan Sečka, spišský biskup

7:00     Sv. omša

8:00     Raňajky

9:00     Referáty súdnych vikárov

10:00   Diskusia

11:00   Obed a ukončenie sympózia

 

Organizátor:

Slovenská spoločnosť kánonického práva

Spišská Kapitula 13

053 04 Spišské Podhradie

 

Vedeckí garanti podujatia:

Mons. Prof. Ján Duda, PhD.

Doc. JCDr. Miloš Pekarčík, PhD.

JCDr. Tibor Hajdu

 

Miesto podujatia:

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 053 04 Spišské Podhradie

 

Prihlásiť sa treba do 20. júla 2016 na e-mail: tribunal@kapitula.sk

alebo písomne na adrese:

Cirkevný súd Spišskej diecézy

Spišská Kapitula 13

053 04 Spišské Podhradie

(zodpovedný za prihlášky je Dr. Jozef Skupin, PhD.)

 

Čas prihlásenia: do 15. 7. 2016

 

Účastnícky poplatok: 50,– € – na účet SSKP, výber pri nástupe v hotovosti.

 

Strava: 15,– € celodenná strava (raňajky 2,– €; obed 8,– €; večera 5,– €).

 

Ubytovanie: nocľah 10,– € na jednu noc; celý pobyt 40,– €.

Žiaden komentár

Komentáre