O autorovi:

Jozef Bagin (1966) je súdnym vikárom Žilinskej diecézy a administrátorom farnosti Višňové pri Žiline. Základnú teológiu vyštudoval v Bratislave, kánonické právo na Katolíckej Univerzite Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku. E-mail: tribunal#dcza.sk Web: www.visnove.fara.sk

Články: