O autorovi:

Mons. Ján Duda (1960) je profesorom kánonického práva na Katolíckej univerzite v Ružomberku a súdnym vikárom Spišskej diecézy. Viac

Články:

Older Entries »