O autorovi:

Zuzana Dufincová (1973) vyštudovala všeobecnú teológiu na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (1992-1997). V rokoch 1997 – 2016 pracovala ako notárka na Metropolitnom súde v Košiciach. V roku 2000 dosiahla licenciát kánonického práva na Fakulte práva, kánonického práva a administrácie na Katolíckej univerzite v Lubline. Od roku 2000 bola zaradená do zoznamu stálych patrónov pri Metropolitnom súde v Košiciach. V septembri 2012 na Fakulte kánonického práva Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum) obhájila pod vedením pápežského preláta prof. Grzegorza Erlebacha doktorskú dizertáciu na tému otázky ekvivalentnej konformity dvoch rozsudkov "pri vinculo" (Questione della conformità equivalente delle sentenze "pro vinculo"). Následne bola menovaná za kancelárku Metropolitného súdu v Košiciach. Od roku 2017 pracuje na Cirkevnom Regionálnom súde Lombardie so sídlom v Miláne ako vyšetrujúci sudca (audítor).

Články: