O autorovi:

Zuzana Dufincová (1973) vyštudovala všeobecnú teológiu na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (1992-1997). Od roku 1997 je notárkou Metropolitného súdu v Košiciach. V roku 2000 dosiahla licenciát kánonického práva na Fakulte práva, kánonického práva a administrácie na Katolíckej univerzite v Lubline. Od roku 2000 je zaradená do zoznamu stálych patrónov pri Metropolitnom súde v Košiciach. V septembri 2012 na Fakulte kánonického práva Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum) obhájila pod vedením pápežského preláta prof. Grzegorza Erlebacha doktorskú dizertáciu na tému otázky ekvivalentnej konformity dvoch rozsudkov "pri vinculo" (Questione della conformità equivalente delle sentenze "pro vinculo"). Toho času je kancelárkou Metropolitného súdu v Košiciach. E-mail: dufincova(at)abuke.sk

Články: