O autorovi:

Mons. Peter Holec (1953) je súdnym vikárom Metropolitného súdu v Košiciach. Základnú teológiu vyštudoval v Bratislave v roku 1976, kedy bol aj vysvätený za kňaza pre službu Košickej diecézy. Kánonické právo študoval na Katolíckej univerzite v Lubline (Poľsko), kde získal titul doktor kánonického práva v roku 1998. E-mail: holec@abuke.sk

Články: