Bulletin 1995

OMNES VIAE HOMINIS PURAE SUNT OCULIS EIUS (Prísl. 16, 2)

PETER HOLEC

.

PRÍHOVOR ČLENOM RÍMSKEJ ROTY DŇA 5. 2. 1987

JÁN PAVOL II.

.

PONTIFICIA COMMISIO CODICI IURIS CANONICI INTERPRETANDO

PETER HOLEC

.

VIII. MEDZINÁRODNÝ KOGRES KÁNONICKÉHO PRÁVA LUBLIN 1993

ŠTEFAN DUBČEK

.

ZOZNAM ČLENOV SSKP

JÁN DUDA

.

MANŽELSKÉ PRÁVO PODĽA PLATNEJ CIVILNEJ ÚPRAVY NA SLOVENSKU

DOROTA MEŠKOVÁ

.

ZBOR KONZULTOROV A SPRÁVA DIECÉZY POČAS SEDE VACANTE

JÁN DUDA

.

INFORMÁCIE SSKP

JÁN DUDA