Bulletin 1996

PONTIFICIA COMMISIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICAE INTERPRETANDO

JÁN DUDA

.

DEKRÉT A STANOVY KŇAZSKEJ RADY SPIŠKEJ DIECÉZY

FRANTIŠEK TONDRA, spišský diecézny biskup

.

PROTIKRESŤANSKÁ POLITIKA KOMUNISTICKEJ STRANY

IVAN CHALUPECKÝ

.

DÔKAZOVÁ FÁZA PROCESU V KAUZÁCH MANŽELSKEJ NULITY

JÁN DUDA

.

KANONIZÁCIA SVÄTÝCH

FRANTIŠEK ŠÚTOR

.

TÚTO SLOBODU NÁM VYDOBIL KRISTUS

(homília)

ZENON GROCHOLEWSKI, arcibiskup

.

INFORMÁCIE

Cirkevné súdy na Slovensku – personália

Recenzie

Informácie SSKP