Bulletin 1997

GENERÁLNE ROZHREŠENIE BEZ PREDBEŽNEJ INDIVIDUÁLNEJ SPOVEDE (kán. 961 CIC)

PONTIFICUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS

.

ŠTATÚT PRESBYTERSKEJ RADY BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZY

RUDOLF BALÁŽ, banskobystrický diecézny biskup

.

PORIADOK DEKANSKÝCH VIZITÁCIÍ V SPIŠKEJ DIECÉZE

FRANTIŠEK TONDRA, spišský diecézny biskup

.

SYNODY V NOVOM VÝCHODNOM CIRKEVNOM PRÁVE

C. G. FÜRST

.

VÝZNAM RÍMSKEJ PRÁVA V DEJINÁCH PRÁVA EURÓPY

ANTONI DEBIŃSKI

.

VIZITÁCIE FARNOSTÍ V ZÁKONOCH SPIŠSKEJ DIECÉZY

JÁN DUDA

.

KANONIZÁCIA SVÄTÝCH

FRANTIŠEK ŠÚTOR

.

FAKULTY A INŠTITÚTY KÁNONICKÉHO PRÁVA V KATOLÍCKEJ CIRKVI

ZENON GROCHOLEWSKI, arcibiskup, tajomník Apoštolskej signatúry

.

NOVÝ INŠTITÚT KÁNONICKÉHO PRÁVA V BUDAPEŠTI

PÉTER ERDÖ

.

ZASADANIE PREDSEDNÍCTVA SSKP

JÁN DUDA

.

VZÁCNE ŽIVOTNÉ JUBILEUM MONS. DANIELA FALTINA

FRANTIŠEK TONDRA, spišský diecézny biskup

.

RECENZIE