Rubrika 'Blog'

Sep 28 2020

On musí rásť – odkaz kardinála Zenona Grocholewského

Autor:

Tohoročné leto sa smutne zapíše do mojich osobných spomienok. Akoby bolo zahalené nejakým fialovým rúškom a to nielen pre korona vírus. V krátkom časovom slede sa do oceánu Božej večnosti preklonili životy troch významných mužov Cirkvi, ktorí obohatili môj život i životy mnohých synov a dcér Cirkvi na Slovensku svojim vzácnym vkladom.

Prvým bol 12. júna odchod doc. PhDr. Ivana Chalupeckého. Po ňom nasledoval 14. júla vladyka Milan Šášik, užhorodský gréckokatolícky biskup, môj priateľ a spolužiak z teologických štúdií na Bratislavskej teologickej fakulte. Najmocnejšie ma však zasiahla správa z vatikánskeho rozhlasu, že 17. júla v Ríme naposledy vydýchol veľmi šľachetný človek, priateľ Slovákov kardinál Zenon Grocholewski, veľký syn Poľského národa. A vlastne jeho pamiatke chceme venovať túto spomienku.

pokračovať »

Žiaden komentár

Feb 25 2019

Mons. Josef Huber, emeritný sudca Tribunálu Rímskej Roty, sa vrátil do domu Otca

Meno nemeckého kňaza Mons. Josefa Hubera by sa na prvé počutie mohlo javiť slovenskému čitateľovi ako neznáme, avšak nie je tomu celkom tak. Mons. Huber bol so Slovenskom veľmi prepojený a to predovšetkým vďaka dlhoročnému priateľstvu s dnes už nebohým Mons. Jurajom Danielom Faltinom, O.F.M.Conv. (1927-2008). Aj on bol rotálnym sudcom, ktorý počas komunizmu ušiel do Talianska, aby mohol naplniť svoje životné rehoľné a kňazské povolanie[1]. pokračovať »

1 komentár

Jun 15 2016

PROGRAM XVIII. SYMPÓZIA KÁNONICKEHO PRÁVA

Autor:

Spišská Kapitula 22. – 26. augusta 2016

 

Pondelok (22. 8. 2016)

Príchod, registrácia, večera a ubytovanie účastníkov pokračovať »

Žiaden komentár

May 20 2016

Slovák – sudca Tribunálu Rímskej roty

Autor:

PrisahaKonstanc_065Dňa 22. marca 2016 vymenoval Svätý Otec František za sudcu Apoštolského tribunálu Rímskej Roty člena Slovenskej spoločnosti kánonického práva slovenského dominikána P. Miroslava Konštanca Adama,  OP.

Dňa 21. apríla 2016 v sídle tribunálu Rímskej roty zložil P. Konštanc Adam, O.P. slávnostnú prísahu. Končiaci rektor Pápežskej univerzity Sv. Tomáša Akvinského v Ríme sa účastníkom tohto slávnostného aktu prihovoril týmito vrúcnymi slovami vďaky a uznania.  Príhovor zaznel v talianskom jazyku, my však prinášame jeho preklad so schválením samého autora.

pokračovať »

Počet komentárov: 2

Feb 10 2016

Príhovor Svätého Otca Františka pri otvorení súdneho roka Tribunálu Rímskej Roty

Autor:

407456-top_foto1-f3jvyVatikán, Klementínska sála, piatok 22.1.2016

Drahí bratia,

Srdečne vás vítam a zároveň ďakujem Dekanovi za slová, ktorými otvoril naše stretnutie.

pokračovať »

Žiaden komentár

Oct 20 2015

Pravda o obnovenom procese manželskej nulity

Autor:

OSSROM69457_LancioGrandeSvätý Otec František toho roku na Sviatok narodenia Panny Márie zverejnil dva Apoštolské listy motu proprio, ktorými sa pre Latinskú cirkev aj pre Východné cirkvi menia niektoré kánony o vyhlásení neplatnosti manželstva.
Apoštolský list pre Latinskú cirkev sa začína slovami Mitis Iudex Dominus Jesus (Láskavý sudca Pán Ježiš). Svätý Otec František ním reformuje siedmu knihu Kódexu kánonického práva, tretiu časť, prvý titul, prvú kapitolu „Kauzy na vyhlásenie nulity manželstva (kán. 1671-1691)“ čiže dvadsaťjeden kánonov. pokračovať »

Počet komentárov: 2

Nov 18 2013

Spravodlivosť, láska a pravda

i30006w460h276xyz1001V dnešnej dobe, kedy je inštitút platného manželského zväzku napádaný a obraz Trojičného Boha vo sviatostnom manželstve negovaný, je osobitne užitočné brániť posvätnosť manželstva. Raz platne uzavreté manželstvo vždy ostane tajomstvom medzi mužom a ženou, ale aj cestou ich naplnenia, rastu i spoločného úsilia po dokonalosti, a to aj na pozadí neľahkých ťažkostí a  sklamaní. Nech príhovor pápeža Benedikta XVI. pri príležitosti inaugurácie súdneho roku Tribunálu Rímskej roty dňa 29. januára 2010 v Klementínskej sále vo Vatikáne je svetlom pre tých, ktorým je zverené vysluhovanie spravodlivosti v Cirkvi a odovzdávanie pravdy tým, ktorí ju hľadajú. pokračovať »

1 komentár

Aug 23 2012

Fotogaléria z XVI. sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule

Autor:

24. august 2012 – Valné zhromaždenie SSKP

23. august 2012

22. august 2012

Sv. omša v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade

21. august 2012

pokračovať »

Žiaden komentár

Aug 10 2011

Medzinárodný kongres kánonického práva vo Varšave

Autor:

Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo organizuje v dňoch od 14. do 18. septembra 2011 Medzinárodný kongres kánonického práva vo Varšave na pôde Fakulty kánonického práva Univerzity Štefana Wyszyńskeho na tému: Vykonávanie administratívnej moci v kánonickom právnom poriadku. pokračovať »

Žiaden komentár

Apr 22 2011

Zo života kánonického sveta v Ríme v chronologickom poradí

Mnohé fakulty kánonického práva vo svete i vo Večnom Meste  si dňa 7. januára pripomenuli i náležito uctili pamiatku sv. Rajmunda z Peñafortu, kňaza a dominikána, žijúceho v rokoch okolo 1175-1275, patróna právnikov. Cirkevní právnici, kánonisti, ho považujú za svojho akoby otca.  Jeho zásluhy spočívajú v tom, že pokračoval v zostavovaní zbierky pápežských a koncilových dekrétov, na ktorej začal pracovať Gracián. Bol to vlastne prvý cirkevný zákonník. Toto dielo vyšlo pod názvom Decretales Gregorii IX. (Dekretálky Gregora IX.) a úradný charakter dostalo vyhlásením bulou Rex pacificus zo dňa 6. septembra 1234. Spomienka na tohoto svätca nechýbala  ani na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme. Angelicum, ako sa tiež univerzita nazýva, dýcha práve spiritualitou kazateľslého rádu, frátrov dominikákov. Dňa 10. januára 2011 sa v jej univezitnom areáli v antickom monastériu dominikánov sv. Dominika a Sixta  konala slávnostná sv. omša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bol P. Carlo Longo, O.P., predseda Historického inšitútu  dominikánskeho rádu.  Vo svojej kázni na pozadí svätcovho života a diela povzbudil študentov k húževnatému a vytrvalému štúdiu.  Tzv. sala delle colonne, čiže stĺpová sála univezity, je pri takýcho príležitostiach miestom agapé, ktoré dosvedčuje ducha otvorenosti a spoločenstva medzi profesormi a poslucháčmi počas celého akademického roka. Je neskromnou pýchou Slovákov, že vo vedení  tohto pápežského diela stojí slovenský dominikán, svojho času prvý provinciál Rehole dominikánov na Slovensku. Páter Konštanc Miroslav Adam, O.P. (nar. 1963) bol ako profesor Fakulty kánonického práva tejto univerzity dňa  4. decembra 2009  ustanovený za jej dekana a následne dňa 10.decembra 2009 bol vymenovaný aj za prorektora tejto pápežskej univerzity (viac o univerzite na  http://www.pust.it). pokračovať »

1 komentár

Ďalej »