Rubrika 'Informácie'

Jul 09 2020

Zrušenie XX. sympózia kánonického práva na Spišskej Kapitule

Autor:

Milí priatelia,

všetci sme sa tešili na stretnutie pri XX. sympóziu kánonického práva na Spišskej Kapitule, ktoré bolo ohlásené na termín 25. -27. augusta. 2020. Ako iste sledujete, pandémia koronavírusu už spôsobila zmenu kalendárov mnohých plánovaných podujatí. Dotkla sa aj termínu nášho Sympózia, preto sme, žiaľ, boli nútení prijať rozhodnutie, že v tohtoročné plánované Sympózium kánonického práva na Spišskej Kapitule sa konať nebude. Jedným dychom však dodávame, že sme pripravený usporiadať ho v nasledujúcom roku 2021, v augustovom termíne, ktorý je už tradičný. Bližšie informácie poskytneme čo najskôr. pokračovať »

Žiaden komentár

Aug 02 2018

PROGRAM XIX. SYMPÓZIA KÁNONICKÉHO PRÁVA

Autor:

 

Pondelok (Lunedì) 27. 8. 2018

 

Príchod účastníkov a ubytovanie (od 18. – 21. hod.) pokračovať »

Žiaden komentár

Mar 29 2018

XIX. SYMPÓZIUM KÁNONICKÉHO PRÁVA 2018

Autor:

Slovenská spoločnosť kánonického práva od roku 1991 pravidelne organizuje školenia pre cirkevných sudcov, advokátov, pracovníkov cirkevnej justície a všetkých záujemcov o kánonicko-právne disciplíny. Toho roku sa ukutoční v poradí už XIX. ročník. Na začiatku tejto chvályhodnej tradície na Slovensku stáli Mons. Daniel Faltin, rodák z Kuriman a sudca Apoštolského tribunálu Rota Romana v Ríme a J.E. Mons. Zenon Grocholewski (dnes kardinál a emeritný prefekt Kongregáciu pre katolícku výchovu), vtedy tajomník Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry. Tohto roku sa sympózium bude konať od 27.8.2018 (pondelok) do 31.8.2018 v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Prinášame o tomto podujatí prvé základné informácie.

pokračovať »

Žiaden komentár

Sep 06 2016

FOTOGALÉRIA z XVIII. SYMPÓZIA KÁNONICKEHO PRÁVA

Autor:

pokračovať »

Žiaden komentár

Oct 23 2014

Ius et iustitia XVI

Autor:

Ius et iustitia XVI v elektronickej podobe.

Žiaden komentár

Sep 26 2014

Slovák členom Komisie pre reformu kánonického manželského procesu

verne-manzelstvo-maj166Svätý Otec František rozhodol dňa 27. augusta 2014 o zriadení osobitnej študijnej komisie pre skúmanie reformy kánonického manželského procesu. Komuniké Tlačového strediska Svätej stolice zverejnilo dňa 20.septembra 2014 správu, že komisia bude pracovať pod vedením Mons. Pia Vita Pinta, dekana Apoštolského Tribunálu Rímskej roty. Pre Slovensko je vyznamenaním, že medzi desiatimi členmi komisie je aj Michalovčan P. Konštanc Miroslav Adam, O.P., rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum), člen Slovenskej spoločnosti kánonického práva.

pokračovať »

1 komentár

Sep 02 2014

Fotogaléria z XVII. sympózia kánonického práva 2014

Autor:

Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
25. – 29. 8. 2014 pokračovať »

Počet komentárov: 3

Jun 17 2014

Program XVII. sympózia kánonického práva 2014

Autor:

Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
25. – 29. 8. 2014 pokračovať »

Žiaden komentár

Nov 17 2013

Čestný člen SSKP – čestný doktor KU

Autor:

DSCF1297Rok 2013 je pre J. Em. Zenona kardinála Grocholewského, čestného člena Slovenskej spoločnosti kánonického práva, jubilujúci: slávi päťdesiat rokov svojej kňazskej vysviacky. Jeho bohatý kňazský život je spätý aj s Kódexom kánonického práva, ktorého tridsiate výročie promulgácie (25.1.1983) a aj vstupu do platnosti (27.11.1983) si tento rok pripomíname. Otec kardinál obsah jeho kánonov nielenže s múdrosťou, húževnatosťou  a  láskou vykladal, ale sa aj podieľal na ich kodifikácii. Jeho osobnosť, popri množstve iných svetových ocenení, vyzdvihla aj Katolícka univerzita v Ružomberku dňa 25. septembra 2013, kedy mu udelila čestný doktorát honoris causa. Na stránkach SSKP ponúkam Laudatio, ktoré zaznelo pri spomínanej slávnostnej udalosti: pokračovať »

Počet komentárov: 4

May 14 2012

Program XVI. sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule (august 2012)

Autor:

Blíži sa august 2012 a teda aj čas, kedy bývajú už tradičné sympózia kánonického práva v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. Tohto roku sa uskutoční v poradí už 16. ročník tohto významného podujatia z oblasti kánonického práva. Treba si pripomenúť, že pri zrode sympózií kánonického práva na Slovensku stál dnes už zosnulý prelát Daniel Faltin a súčasný prefekt Kongregácie pre Katolícku výchovu kardinál Zenon Grocholewski. Prinášame program tohtoročného sympózia kánonického práva. Veríme, že tu opäť odznejú zaujímavé a podnetné témy a prednášať budú významné a zaujímavé osobnosti cirkevného života z Ameriky i Starého kontinentu. pokračovať »

Počet komentárov: 4

Ďalej »