Ius et iustitia I (1991)

NA ÚVOD

Mons. JÁN SOKOL, arcibiskup trnavský

.

ÚVODNÁ SPRÁVA O SYMPÓZIU

Margita Drdulová

.

SALUTATIONIS VERBA

ZENON GROCHOLEWSKI, sekretár Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry

.

O ZRIADENÍ A ÚLOHE TRIBUNÁLOV V CIRKVI

ZENON GROCHOLEWSKI, sekretár Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry

.

PRIRODZENÉ PODMIENKY MANŽELSKÉHO SÚHLASU

VLADIMÍR FILO, biskup

.

SÚDNY SPOROVÝ PROCES

DANIEL FALTIN, sudca Rímskej roty

.

OTÁZKY Z PROCESNÉHO KANONICKÉHO PRÁVA

ZENON GROCHOLEWSKI, sekretár Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry

.

PRÍLOHY

(listy a telegramy)