Ius et iustitia IV (1994)

INTRODUCTIO

JÁN DUDA

.

CIRKEVNÁ SPRAVODLIVOSŤ A PRAVDA

ZENON GROCHOLEWSKI

.

PASTORAČNÝ POHĽAD KŇAZA-SUDCU V CIRKVI

DANIEL FALTIN

.

NAJVYŠŠÍ TRIBUNÁL APOŠTOLSKEJ SIGNATÚRY V SÚDNEJ ŠTRUKTÚRE CIRKVI

ZENON GROCHOLEWSKI

.

CHÁPANIE KÁNONA 1095 KÓDEXU VO SVETLE PRÁVNEJ NÁUKY A JURISPRUDENCIE

MARIO FRANCESCO POMPEDDA

.

ERROR IN PERSONA ET IN QUALITATE PERSONAE

BRONISLAV WENANTY ZUBERT

.

OMYL TÝKAJÚCI SA JEDNOTY, NEROZLUČITEĽNOSTI ALEBO SVIATOSTNEJ HODNOSTI MANŽELSTVA V ZMYSLE KÁN. 1099 CIC

VLADIMÍR FILO

.

NEDOSTATOK MANŽELSKÉHO SÚHLASU Z DÔVODU PODVODU

DANIEL FALTIN

.

ACTUALITATES EX PRAXI TRIBUNALIS DIOCESANI CASSOVIENSIS

PETER HOLEC

.

ACTUALITATES EX PRAXI TRIBUNALIS DIOCESANI SCEPUSIENSIS

MICHAL MAREK

.

ACTUALITATES EX PRAXI TRIBUNALIS DIOCESANI NITRIENSIS

ŠTEFAN JANEGA

.

ACTUALITATES EX PRAXI TRIBUNALIS DIOCESANI ROSNAVIENSIS

JÁN KUBUS

.

SILA VIERY A PRÁCA V CIRKEVNOM TRIBUNÁLI

(homília prednesená 24. augusta 1994 v spišskej katedrále pre účastníkov IV. sympózia kánonického práva)

ZENON GROCHOLEWSKI, arcibiskup