Ius et iustitia V (1995)

INTRODUCTIO

JÁN DUDA

.

OSOBITNÝ CIEĽ VYSLUHOVANIA SPRAVODLIVOSTI V CIRKVI

ZENON GROCHOLEWSKI

.

PRÁVO CIRKVI NA NADOBUDNUTIE, VLASTNENIE, SPRAVOVANIE A PREDAJ CIRKEVNÉHO MAJETKU

JOZEF HUBER

.

ADMINISTRATÍVA FARNOSTI

VLADIMÍR FILO

.

ADMINISTRATÍVA DIECÉZY

DANIEL FALTIN

.

HIERARCHICKÉ REKURZY PODANÉ NA DIKASTÉRIÁ RÍMSKEJ KÚRIE

CRESCENCIUS SEPE

.

SPOROVÝ ADMINISTRATÍVNY PROCES NA APOŠTOLSKEJ SIGNATÚRE

ZENON GROCHOLEWSKI

.

CIRKEVNÉ MAJETKY V TALIANSKU A INÝCH KRAJINÁCH

TOMMASO MAURO

.

CIRKEVNÉ MAJETKY NA SLOVENSKU

IVAN CHALUPECKÝ

.

FORMÁCIA KLÉRU

JÁN DUDA