Ius et iustitia VII (1997)

INTRODUCTIO

PETER HOLEC

.

MANŽELSTVO A RODINA AKO ZÁKLAD ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI VO SVETLE KÁNONICKÉHO PRÁVA A ÚSTAVY A LEGISLATÍVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DANIEL FALTIN

.

NIEKTORÉ PRÁVNE VZŤAHY V OBLASTI RODINNÉHO (MANŽELSKÉHO) PRÁVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

MATÚŠ NEMEC

.

MORÁLNA ISTOTA SUDCU

PÉTER ERDÖ

.

POSTAVENIE KATOLÍCKEJ CIRKVI V LEGISLATÍVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MILAN ČIČ

.

OTÁZKY PRÍPRAV NA UZAVRETIE KONKORDÁTU

JÓZEF KRUKOWSKI

.

FILOZOFICKÉ KORENE POSTOJA ŠTÁTU K CIRKVI

VLADIMÍR FILO

.

PRÁVO V SLUŽBE POKOJA

FRANCO LIGI

.

MORÁLNE HODNOTY V PERSPEKTÍVE OPRAVDIVÉHO ROZVOJA

ZENON GROCHOLEWSKI

.

ÚČÍME SA UMENIU SPOLU ŽIŤ?

FRANCO LIGI