Ius et iustitia VIII (1998)

INTRODUCTIO

PETER HOLEC

.

ČINNOSŤ CIRKEVNÝCH TRIBUNÁLOV AKO ÚLOHA OHLASOVAŤ EVANJELIUM

ZENON GROCHOLEWSKI

.

PRIEBEH PROCESU KANONIZÁCIE NA DIECÉZNEJ ÚROVNI

HENRYK MISZTAL

.

AKTUÁLNE PROBLÉMY PROCESOV SVÄTOREČENIA

EDWARD NOWAK

.

ZNALEC V PROCESE MANŽELSKEJ NULITY

PETER HOLEC

.

PROCES NA DOSIAHNUTIE DIŠPENZU OD UZAVRETÉHO A NEDOKONANÉHO MANŽELSTVA

(kán. 1697 – 1706 CIC)

VLADIMÍR FILO

.

FARNOSŤ A JEJÍ PROBLÉMY

EDWARD GÓRECKI

.

KONFESNÍ PRÁVO V ČESKÝCH ZEMÍCH

JIŘÍ RAJMUND TRETERA, OP

.

VIS ET METUS

DANIEL FALTIN

.

EXCLUSIO BONI FIDEI (kán. 1101 § 2 CIC)

PÉTER MÁRTON ALTALÓCZY

.

SV. AUGUSTÍN NÁS POZÝVA HĽADAŤ BOHA A LÁSKU

(homília prednesená 28. augusta 1998 v Spišskej Kapitule na záver VIII. sympózia kánonického práva)

ZENON GROCHOLEWSKI