Ius et iustitia XVI (2012)

INTRODUCTION

Mons. Professor Ján DUDA, PhD.

 

ÚVOD

Mons. Prof. Ján DUDA, PhD.

 

LA VIGILANZA SULLA RETTA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIAPRESSO IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

Raymond Leo Card. BURKE

 

DOHĽAD NAD SPRÁVNYM VYKONÁVANÍM SPRAVODLIVOSTI V CIRKVI APOŠTOLSKOU SIGNATÚROU (štúdiu si môžete prečítať v tlačenej forme zborníka Ius et iustitia XVI)

Kardinál Raymond Leo BURKE

 

RIFLESSIONI SULL’ERRORE DI DIRITTO QUALE CAPO DI NULLITÀ MATRIMONIALE COME PROPOSTO DA ALCUNI TRIBUNALI DIOCESANI E INTERDIOCESANI

Raymond Leo Card. BURKE

 

REFLEXIE O PRÁVNOM OMYLE AKO TITULE MANŽELSKEJ NULITY AKO HO NAVRHUJÚ NIEKTORÉ DIECÉZNE A INTERDIECÉZNE SÚDY (štúdiu si môžete prečítať v tlačenej forme zborníka Ius et iustitia XVI)

Kardinál Raymond Leo BURKE

 

LA PERDITA DELLO STATO CLERICALE IN POENAM: LE FACOLTÀ SPECIALI DELLA CONGREGAZIONE PER IL CLERO

Mons. Antonio NERI

 

STRATA KLERICKÉHO STAVU IN POENAM: ŠPECIÁLNE FAKULTY KONGREGÁCIE PRE KLÉRUS (štúdiu si môžete prečítať v tlačenej forme zborníka Ius et iustitia XVI)

Mons. Antonio NERI

 

LA PERDITA DELLO STATO CLERICALE PER RESCRITTO DELLA SEDE APOSTOLICA

Mons. Antonio NERI

 

STRATA KLERICKÉHO STAVU RESKRIPTOM APOŠTOLSKEJ STOLICE (štúdiu si môžete prečítať v tlačenej forme zborníka Ius et iustitia XVI)

Mons. Antonio NERI

 

NUOVE COMPETENZE DELLA ROTA ROMANA IN SEGUITO AL MOTU PROPRIO QUAERIT SEMPTER

Mons. Grzegorz ERLEBACH

.

NOVÉ KOMPETENCIE RÍMSKEJ ROTY PO VYDANÍ MOTU PROPRIO „QUAERIT SEMPER“ (štúdiu si môžete prečítať v tlačenej forme zborníka Ius et iustitia XVI)

Mons. Grzegorz ERLEBACH

 

ÚLOHY A VÝZNAM BISKUPSKÝCH KONFERENCIÍ V POKONCILOVEJ NÁUKE A PRAXI

Mons. Stanislav ZVOLENSKÝ

 

CIRKEVNÍ RESTITUCE V ČESKÉ REPUBLICE

Mons. Jan VOKÁL

 

POSTAVENIE SVÄTEJ STOLICE V MEDZINÁRODNOM PRÁVE A V DISKUSIÁCH SVETSKÝCH PRÁVNIKOV

Prof. JUDr. Marek ŠMÍD, PhD.

 

PRÍSPEVOK MONS. DANIELA FALTINA K RIEŠENIU PROBLEMATIKY ALKOHOLIZMU V ROTÁLNYCH ROZSUDKOCH S OSOBITNÝM ZRETEĽOM NA ROZSUDOK CORAM FALTIN ZO 14. DECEMBRA 1994

Prof. Ján DUDA, PhD.

 

DODATOK