Jozef Skupin

Jozef Skupin sa narodil 7. 9. 1962 v Mlynčekoch pri Kežmarku. Na kňaza bol vysvätený 17. 6. 1995. V rokoch 1996-1998 študoval kánonické právo externou formou na Katolíckej univerzite v Lubline, kde získal licenciát (ICLic.). V Cirkevnom súde pracuje od roku 1995.