Kontakt

Slovenská spoločnosť kánonického práva
Spišská Kapitula 13
053 04 Spišské Podhradie.
E-mail: sskp#kapitula.sk

.

Cirkevné tribunály na Slovensku:

Cirkevný súd Trnavskej arcidiecézy
Hollého 10
917 66 Trnava 1

.

Cirkevný súd Nitrianskej diecézy
P. O. Box 46 A
950 50 Nitra

.

Cirkevný súd Banskobystrickej diecézy
Námestie SNP 19
975 90 Banská Bystrica

.
Cirkevný súd Žilinskej diecézy
Mariánske námestie 23
P. O. Box B-46
011 36 Žilina 1

.

Metropolitný súd Košickej arcidiecézy
Hlavná 28
041 83 Košice

.

Cirkevný súd Spišskej diecézy
Spišská Kapitula 13
053 04 Spišské Podhradie

.

Cirkevný súd Rožňavskej diecézy
Nám. Baníkov 20
048 01 Rožňava

.

Metropolitný tribunál Prešovskej metropole
Ulica biskupa Gojdiča 2
081 35 Prešov

.

Cirkevný súd Košickej eparchie
Dominikánske nám. č. 13
P. O. BOX G-13
040 01 Košice