23 Oct 2014

Ius et iustitia XVI

Autor:     Rubrika: Informácie

Ius et iustitia XVI v elektronickej podobe.

Žiaden komentár

26 Sep 2014

Slovák členom Komisie pre reformu kánonického manželského procesu

Autor:     Rubrika: Informácie

verne-manzelstvo-maj166Svätý Otec František rozhodol dňa 27. augusta 2014 o zriadení osobitnej študijnej komisie pre skúmanie reformy kánonického manželského procesu. Komuniké Tlačového strediska Svätej stolice zverejnilo dňa 20.septembra 2014 správu, že komisia bude pracovať pod vedením Mons. Pia Vita Pinta, dekana Apoštolského Tribunálu Rímskej roty. Pre Slovensko je vyznamenaním, že medzi desiatimi členmi komisie je aj Michalovčan P. Konštanc Miroslav Adam, O.P., rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum), člen Slovenskej spoločnosti kánonického práva.

čítať ďalej »

1 komentár

02 Sep 2014

Fotogaléria z XVII. sympózia kánonického práva 2014

Autor:     Rubrika: Informácie

Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
25. – 29. 8. 2014 čítať ďalej »

Počet komentárov: 3

17 Jun 2014

Program XVII. sympózia kánonického práva 2014

Autor:     Rubrika: Informácie

Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
25. – 29. 8. 2014 čítať ďalej »

Žiaden komentár

18 Nov 2013

Spravodlivosť, láska a pravda

Autor:     Rubrika: Blog

i30006w460h276xyz1001V dnešnej dobe, kedy je inštitút platného manželského zväzku napádaný a obraz Trojičného Boha vo sviatostnom manželstve negovaný, je osobitne užitočné brániť posvätnosť manželstva. Raz platne uzavreté manželstvo vždy ostane tajomstvom medzi mužom a ženou, ale aj cestou ich naplnenia, rastu i spoločného úsilia po dokonalosti, a to aj na pozadí neľahkých ťažkostí a  sklamaní. Nech príhovor pápeža Benedikta XVI. pri príležitosti inaugurácie súdneho roku Tribunálu Rímskej roty dňa 29. januára 2010 v Klementínskej sále vo Vatikáne je svetlom pre tých, ktorým je zverené vysluhovanie spravodlivosti v Cirkvi a odovzdávanie pravdy tým, ktorí ju hľadajú. čítať ďalej »

1 komentár

17 Nov 2013

Čestný člen SSKP – čestný doktor KU

Autor:     Rubrika: Informácie

DSCF1297Rok 2013 je pre J. Em. Zenona kardinála Grocholewského, čestného člena Slovenskej spoločnosti kánonického práva, jubilujúci: slávi päťdesiat rokov svojej kňazskej vysviacky. Jeho bohatý kňazský život je spätý aj s Kódexom kánonického práva, ktorého tridsiate výročie promulgácie (25.1.1983) a aj vstupu do platnosti (27.11.1983) si tento rok pripomíname. Otec kardinál obsah jeho kánonov nielenže s múdrosťou, húževnatosťou  a  láskou vykladal, ale sa aj podieľal na ich kodifikácii. Jeho osobnosť, popri množstve iných svetových ocenení, vyzdvihla aj Katolícka univerzita v Ružomberku dňa 25. septembra 2013, kedy mu udelila čestný doktorát honoris causa. Na stránkach SSKP ponúkam Laudatio, ktoré zaznelo pri spomínanej slávnostnej udalosti: čítať ďalej »

Počet komentárov: 4

23 Aug 2012

Fotogaléria z XVI. sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule

Autor:     Rubrika: Blog

24. august 2012 – Valné zhromaždenie SSKP

23. august 2012

22. august 2012

Sv. omša v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade

21. august 2012

čítať ďalej »

Žiaden komentár

14 May 2012

Program XVI. sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule (august 2012)

Autor:     Rubrika: Informácie

Blíži sa august 2012 a teda aj čas, kedy bývajú už tradičné sympózia kánonického práva v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. Tohto roku sa uskutoční v poradí už 16. ročník tohto významného podujatia z oblasti kánonického práva. Treba si pripomenúť, že pri zrode sympózií kánonického práva na Slovensku stál dnes už zosnulý prelát Daniel Faltin a súčasný prefekt Kongregácie pre Katolícku výchovu kardinál Zenon Grocholewski. Prinášame program tohtoročného sympózia kánonického práva. Veríme, že tu opäť odznejú zaujímavé a podnetné témy a prednášať budú významné a zaujímavé osobnosti cirkevného života z Ameriky i Starého kontinentu. čítať ďalej »

Počet komentárov: 4

14 May 2012

Príhovor predsedu SSKP na zádušnej sv. omši Mons. Tondru

Autor:     Rubrika: Informácie

V utorok 8. mája 2012 o 16. hodine sa konala zádušná sv. omša za emeritného spišského biskupa Mons. Františka Tondru, ktorej predsedal spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. V závere sv. omše zazneli aj rozlúčkové reči. Za Slovenskú spoločnosť kánonického práva prehovoril predseda SSKP Mons. Ján Duda. Keďže príhovory boli spravidla krátke, uvádzame celé znenie príhovoru predsedu slovenských cirkevných právnikov: “Na základe Stanov Slovenskej spoločnosti kánonického práva je spišský diecézny biskup zároveň biskupom moderátorom Asociácie cirkevných právnikov Slovenska pri Konferencii biskupov Slovenska. Mons. František Tondra bol dve desaťročia týmto biskupom moderátorom a výraznou mierou sa zaslúžil o rozvoj kánonického práva na Slovensku. Z pozície tejto úlohy pozýval na Slovensko prednášať mnohé významné osobnosti z oblasti kánonického práva. Nedá sa tu vymenovať všetkých, spomeniem azda len niektorých: kardinál Tarcisio Bertone, súčasný štátny sekretár Jeho Svätosti, kardinál Zenon Grocholewski, dnes prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu, kardinál Francesco Coccopalmerio, predseda pápežskej rady pre legislatívne texty, kardinál Péter Erdo z Budapešti a iní. Cirkevní právnici Slovenska sa tak mohli učiť aj priamo od tých azda najlepších. Za to mu vyjadrujem vďaku v mene všetkých členov Slovenskej spoločnosti kánonického práva, i v mene svojom. čítať ďalej »

Žiaden komentár

08 May 2012

Nový rektor Angelica pozýva všetkých k spolupráci

Autor:     Rubrika: Informácie

Pred časom sme na stránkach SSKP informovali o tom, že dňa 26. marca 2012 bol vymenovaný za nového rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme Prof. P. Miroslav Konštanc Adam, O.P., prvý Slovák na takomto poste. Dňa 4. mája 2012 o 12. 00 hod. v aule minor, pomenovanej tiež po sv. Rajmundovi z Peñafortu, tejto pápežskej univerzity sa uskutočnil slávnostný akt uvedenia do úradu nového rektora  Angelica. Pri tejto príležitosti sa P. Adam zriekol svojho doterajšieho úradu dekana Fakulty kánonického práva tejto univerzity. čítať ďalej »

Žiaden komentár

« Predchádzajúca strana - Ďalšia strana »