Stanislav Přibyl

Stanislav Přibyl (1966) vyštudoval základnú teológiu v Prahe a v Ríme. Potom pokračoval v štúdiu kánonického práva v Ríme a potom právo na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Má doktorát z kánonického práva a doktorát svetského práva. V roku 2010 sa habilitoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je členom České společnosti pro církevní právo, odborným asistentom na Juhočeskej univerzite v Českých Budejoviciach..

E-mail: standa.pribyl#volny.cz